EMERGING TOWARDS (FUTURE) – un proiect inițiat de WASP STUDIOS

cover poza proiect

Ne bucurăm să anunțam un nou proiect inițiat de WASP STUDIOS și realizat în parteneriat cu Fiksdal Dance Foundation și  CRISTIAN STEFANESCU ARCHITECT (a-works).

Prin proiectul EMERGING TOWARDS (FUTURE), WASP STUDIOS își propune dezvoltarea sustenabilă a infrastructurii de cercetare, producție artistică și educație culturală, cât și lărgirea accesului la activități de artă contemporană, arhitectură, design și noile media. Se urmărește facilitarea de informare și educare pentru tinerii ce doresc să urmeze sau să descopere profesional aceste segmente culturale.

Misiunea noastră este de a forma și susține oameni care doresc să lucreze în acest mediu indiferent de poziția geografică, gen, etnie, condiție socială, experiență și educație. Prin activități bilaterale de informare, educație artistică cross-disciplinară, cercetare și creație contemporană, prezentări publice, dezvoltare profesională și antreprenoriat cultural, vom investiga și vom încerca să distruge barierele ce împiedică accesul la informație.

Dezvoltarea proiectului urmărește formarea profesională a tinerilor prin intermediul unor evenimente special concepute care au pornit de la viziunea noastră de a realiza un viitor sustenabil ce valorifică și susține diversitatea culturală. Asfel, EMERGING TOWARDS (FUTURE) se dedică infrastructurii dedicată artelor contemporane, și în special artelor spectacolului și formelor hibride derivate, deoarece acestea, dintre toate formele de expresie artistică, au cea mai mare vulnerabilitate la efectele crizei de resurse și subfinanțării.

Mai multe detalii despre proiect și parteneri: www.emergingtowards-future.com

_______________________________

  • Promotor de proiect: WASP STUDIOS SRL
  • Parteneri de proiect: Fiksdal Dans Stiftelse, Cristian Ștefănescu Architect
  • Valoarea totală a proiectului: 978.118,21 lei (197.675,51 euro)
  • Valoarea finanțării nerambursabile (85% Grant SEE și 15% bugetul național): 978.118,21 lei (197.675,51 euro)
  • Durată: 18 luni
  • Locație de implementare: București (România) și Bergen (Norvegia)

Proiectul este finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro.

Programul RO CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii pe www.ro-cultura.ro.

Top