Critical Endeavour, Angela Vadori

ANGELA VADORI (AT)
21.09 – 25.09 / 11:00 / WASP

angela vadori

Program:

21 – 22 septembrie: 11:00 – 15:00

23 – 25 septembrie: 18:00 – 21:00

„Dacă există o atitudine pe care trebuie să o depășim, aceasta este închistarea paneuropeană  autoprotectoare, pentru care Europa este de interes doar atâta timp cât formează o barieră împotriva restului lumii: un motiv în plus pentru a ne pune speranța într-un interculturalism extraeuropean care să dea o mână de ajutor teatrului de astăzi.“ (Patrice Pavis)

Interculturalitatea în arta contemporană nu este nici un ideal, nici o necesitate; este un fapt cu implicații sociale și politice de amploare. Este de asemenea un fapt care trebuie să fie tratat în mod critic, cu informare și rigurozitate. Relațiile multiple și complexe dintre teatru/performance și cultură au fost tratate în mod extensiv de cercetători ca Victor Turner și Richard Schechner, dar dincolo de această abordare antropologică zona interculturalității este în mare parte ignorată. Ce implică ideea de cultură paneuropeană mai sus menționată? Cărui scop poate să-i servească? Când arta este impregnată cu diferite structuri de gândire și estetici, cum mai poate critica să o analizeze și ce întrebări trebuie să-și pună, de asemenea, ei înseși? Interpretările critice ale dansului/performance spun întotdeauna o poveste. Una din multele care există. Provocarea este să ne confruntăm cu această pluralitate și poziția fiecăruia față de ea.

Câteva din problemele care vor fi discutate în cadrul acestui atelier prin investigarea relațiilor și implicațiilor interculturalității includ:

-          Aspecte culturale universale și particulare. Cât sunt de utile?

-          Relația dintre „artă“ și „pricepere“ (sau arta ca religie vs. arta religioasă)

-          Structuri dialogice/polilogice – și ce alte opțiuni mai pot exista

-          Implicații etice ale diferitelor culturi

Metodologia va include lectura atentă de performance-uri/texte, discuții/dialoguri și producție de texte (într-un cadru informal). Participanții vor avea materiale (lecturi etc) la dispoziție.

Related posts

Top